NaProTechnology

PORADNIA

Od lewej: Dr Anna Dzioba, Dr Phil Boyle, Dr Mark Stegman, Dr Maciej Barczentewicz i Prof. Joseph Stanford

NaProTechnology jest to metoda diagnostyczno – terapeutyczna zaproponowana przez Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction z USA pod kierownictwem prof. Thomasa Hilgersa. Wykorzystuje ona jako podstawę do diagnostyki i monitorowania efektów leczenia obserwacje objawów płodności w oparciu o Creighton Model FertilityCare System. W leczeniu wykorzystuje się metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego. Przychodnia Macierzyństwo i Życie jest pierwszą przychodnią w Polsce oferującą pacjentom terapię z wykorzystaniem metod oferowanych przez NaProTechnology.

NaProTechnology jest częścią Naprawczej Medycyny Rozrodu (Restorative Reproductive Medicine– RRM) – nowego nurtu rozwijającego się na polu medycyny rozrodu, który proponuje podejście do problemu niepłodności zarówno pierwotnej jak i wtórnej jako do choroby przewlekłej o wieloczynnikowym mechanizmie etiologicznym. Koncepcja RRM powstała w 2000 roku z potrzeby poszukiwań wiarygodnych, opartych na badaniach naukowych metod diagnostyczno-terapeutycznych dedykowanych parom z problemami z płodnością które współpracowałyby z naturalną płodnością i korygowały istniejące defekty. Podejście to zakłada nowoczesną diagnostykę pozwalającą na poznanie ukrytych przyczyn obniżonej płodności i w konsekwencji skuteczne leczenie zachowawcze i chirurgiczne uzupełnione o konsultacje dietetyczne oraz psychologiczne, co umożliwia w wielu przypadkach przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego. RRM, w tym NaProTechnology, podejmuje leczenie przy rozpoznaniu: obniżonej rezerwy jajnikowej, zaawansowanej endometriozy, niedrożności jajowodów, zaawansowanym czynniku męskim oraz poronień nawykowych.

Schemat postępowania stosowany w Przychodni Macierzyństwo i Życie to następujące po sobie: prowadzenie obserwacji cyklu według Creighton Model FertilityCare System™ , etap diagnostyki, etap leczenia przyczynowego.

Lekarze w poradni NaProTechnology

Maciej Barczentewicz

Specjalista ginekologii i położnictwa, konsultant medyczny Naprotechnology (NFPMC), w latach 2008 -2021 członek zespołu ekspertów Komisji Episk [...]

Krzysztof Gałczyński

Specjalista ginekologii i położnictwa, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor uczelni Zastępca Kierownika Oddziału Ginekologii, Centrum Di [...]