O naszej Przychodni

Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie to wielospecjalistyczne centrum leczenia ambulatoryjnego oferujące pacjentom pełny zakres diagnostyki i leczenia w zakresie ginekologii i położnictwa z możliwością konsultacji urologicznych, andrologicznych, endokrynologicznych, diabetologicznych, uroginekologicznych, onkologicznych, psychologicznych i porad dietetyka.

W ośrodku można przeprowadzić diagnostykę ultrasonograficzną, badania laboratoryjne oraz drobne zabiegi ginekologiczne. Specjalizujemy się w leczeniu niepłodności.

W leczeniu opieramy się na najnowszych doniesieniach naukowych i i wieloletnim doświadczeniu w terapii zaburzeń płodności. Naszą domeną jest spersonalizowane podejście do każdego pacjenta pozwalające na wykrycie nawet subtelnych zaburzeń obniżających płodność a następnie zastosowanie terapii dostosowanej do potrzeb pary.

Dzięki pracy w multidyscyplinarnym zespole oraz współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą możemy koordynować wielospecjalistyczne leczenie naszych pacjentów w renomowanych  jednostkach w kraju i na świecie. Stale podnosimy naszą wiedzę i kwalifikacje osiągając coraz lepsze wyniki leczenia. Respektowanie poglądów i zrozumienie pragnień naszych pacjentów pozwoliło nam w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę medyczną wypracować system leczenia pozwalający na indywidualne i holistyczne podejście do każdej pary.

W naszym działaniu kierujemy się wiedzą zdobytą podczas wieloletniej pracy z pacjentami z zaburzeniami płodności. Tam gdzie jest to możliwe posługujemy się tak zwaną medycyną opartą na dowodach (evidence based medicine) i rekomendacjami towarzystw naukowych, ale w sytuacjach niepowodzeń sięgamy po nowatorskie narzędzia terapeutyczne. Pracujemy w nurcie Restorative Reproductive Medicine proponującej podejście do problemu niepłodności jak do choroby przewlekłej o wieloczynnikowym mechanizmie etiologicznym i poszukującej wiarygodnych metod diagnostyczno-terapeutycznych współpracujących z naturalną płodnością kobiety i korygujących wykryte defekty. Podejście to pozwala na wykrycie ukrytych przyczyn niepłodności a następnie skuteczne leczenie farmakologiczne i chirurgiczne.

Współpracujemy z Uniwersytetem w Utah (USA) w realizacji międzynarodowego projektu iNEST oceniającego skuteczność NaProTECHNOLOGY w leczeniu niepłodności. Aktywnie uczestniczymy w pracach International Institute for Restorative Reproductive Medicine (restorative-reproductive-medicine.com).

Na oficjalną inaugurację naszej działalności wybraliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2010 aby podkreślić wymiar szacunku dla życia i wdzięczność dla Kościoła za pomoc i prowadzenie w wymiarze życia osobistego i pracy zawodowej.

Galeria zdjęć z naszej Przychodni

krt_3t

Jesteśmy przyjaźni Rodzinom!

filnp2

Działamy we współpracy z Fundacją
Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej
im. Świętego Jana Pawła II

Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II została założona aktem notarialnym w kwietniu 2008, wcześniej zwróciła się do ks. Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego z prośbą o błogosławieństwo dla swoich poszukiwań i prac związanych z utworzeniem ośrodka leczenia i profilaktyki niepłodności, szkoleń w zakresie NaProTechnology oraz pomocy dla małżeństw w budowaniu postaw otwartości na życie.