Leczenie Niepłodności

PORADNIA

O niepłodności/obniżonej płodności możemy mówić gdy pomimo starań o dziecko przez okres 12 miesięcy nie dochodzi do poczęcia. Po tym czasie wskazane jest rozpoczęcie diagnostyki a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich leczenie. W określonych przypadkach diagnostyka i leczenie powinny rozpocząć się już po 6 miesiącach bezskutecznych starań.
Sytuacja ta jest zwykle przejściowa, a jej przyczyny można poddać leczeniu, stąd trafniejsze wydaje się używanie terminu obniżona płodność.

Diagnostyka

Wcześniejsza diagnostyka niepłodności, już po 6 miesiącach,  jest wskazana dla:

  • małżeństw w których wiek kobiety przekracza 35 lat
  • małżeństw świadomie podejmujących akty małżeńskie w okresie płodnym na podstawie prowadzonych obserwacji metodami rozpoznawania płodności
  • wcześniejszej rozpoznanych schorzeń (wady rozwojowe kobiety lub mężczyzny, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, nieprawidłowości macicy lub jajowodów np. po wcześniejszych zabiegach chirurgicznych w jamie brzusznej, endometrioza, podejrzenie niepłodności męskiej, zaburzeniach dotyczących współżycia seksualnego)

Rodzaje niepłodności

W języku medycznym posługujemy się dwoma terminami: niepłodność pierwotna i niepłodność wtórna.
Niepłodność pierwotna to sytuacja kiedy kobieta nigdy wcześniej nie była w ciąży.
Niepłodność wtórna to niepłodność po wcześniejszym urodzeniu dziecka, ciąży o nieprawidłowej lokalizacji lub poronieniu. Przychodnia Macierzyństwo i Życie specjalizuje się w leczeniu niepłodności pierwotnej jak i wtórnej, w tym poronień nawracających.

Jak leczymy?

W naszym działaniu kierujemy się wiedzą zdobytą podczas wieloletniej pracy z pacjentami z zaburzeniami płodności. Tam gdzie jest to możliwe posługujemy się tak zwaną medycyną opartą na dowodach (evidence based medicine) i rekomendacjami towarzystw naukowych, ale w sytuacjach niepowodzeń sięgamy po nowatorskie narzędzia terapeutyczne. Pracujemy w nurcie Restorative Reproductive Medicine proponującej podejście do problemu niepłodności jak do choroby przewlekłej o wieloczynnikowym mechanizmie etiologicznym i poszukującej wiarygodnych metod diagnostyczno-terapeutycznych współpracujących z naturalną płodnością kobiety i korygujących wykryte defekty. Podejście to pozwala na wykrycie ukrytych przyczyn niepłodności a następnie skuteczne leczenie farmakologiczne i chirurgiczne.

Historie naszych pacjentów