Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)

1
    1
    Twój koszyk badań
    Sód (ICD-9: O35)
    1 X 9,00  = 9,00